Διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

    Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

«Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εμφανίζεται στο καλύτερο 3% έως 5% της παγκόσμιας κατάταξης 20.372 ιδρυμάτων, σύμφωνα με την τελική έκδοση world ranking universities 2012.

Ακόμα πιο σημαντική είναι η κατάταξή του στην 7η θέση ανάμεσα στα 23 ελληνικά ΑΕΙ και στο σύνολο των 64 ελληνικών ιδρυμάτων και δομών που ταξινομούνται. Συγκεκριμένα...

στην πρώτη θέση βρίσκεται το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και τα Πανεπιστήμια Πατρών στη δεύτερη, Αθηνών στην τρίτη, το Ε.Μ. Πολυτεχνείο στην τέταρτη, το Κρήτης στην πέμπτη και το Ιωαννίνων στην έκτη.

Χαρακτηριστική δε είναι και η βελτίωση της θέσης του Ιδρύματος από την προηγούμενη χρονιά, στην 865η από την 920η θέση μεταξύ 20.372 ιδρυμάτων απ’ όλο τον κόσμο, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη παραγωγή σημαντικού επιστημονικού έργου από την ακαδημαϊκή του κοινότητα». Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μάλιστα στην ανακοίνωση τονίζεται: «Η κατάταξη των ιδρυμάτων, σύμφωνα με το σύστημα webometrics, βασίζεται σε αξιόπιστους δείκτες που εκφράζουν την «ορατότητα» (visibility) του Ιδρύματος στο διαδίκτυο, όπως δηλαδή ο όγκος του διαθέσιμου στο διαδίκτυο ερευνητικού έργου, αριθμός των εξωτερικών συνδέσεων που οδηγούν σ’ αυτό και πλήθος παραπομπών σ' αυτό. Η συγκεκριμένη κατάταξη, με βάση τα δεδομένα του διαδικτύου, λαμβάνει υπόψη τη συνολική εικόνα των ιδρυμάτων, αναδεικνύοντας το σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων των καθηγητών και των ερευνητών του».

Ιδιαίτερα, το Πανεπιστήμιο επισημαίνει ότι η διάκριση για το Ίδρυμα ήρθε σε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει το ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο, την υποχρηματοδότηση της έρευνας, αλλά και της ακαδημαϊκής λειτουργίας των ΑΕΙ. Υπογραμμίζεται επίσης ότι αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία η υψηλή κατάταξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συγκρινόμενο με αντίστοιχα ιδρύματα ισχυρότερων χωρών της Ευρώπης και του κόσμου.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των πανεπιστημίων που κατατάσσονται στο καλύτερο 1%, ή 5%, ή 10%, αναφέρονται σε χώρες με υψηλότερο ΑΕΠ και πολύ υψηλότερη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων και δαπάνη ανά φοιτητή. Συμπληρώνεται, τέλος, ότι παρά τις δυσχερέστατες συνθήκες λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η δυναμική παρουσία τού επιστημονικού του προσωπικού στον ελληνικό και τον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και η συνεχής ανάπτυξή του καταδεικνύουν τα ουσιώδη ποιοτικά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του, τα οποία συνθέτουν την ταυτότητα ενός σύγχρονου, καινοτόμου και πραγματικά ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού ιδρύματος.

  • Πηγή: φραπεδούπολη
Αυτά τα έχεις διαβάσει;