Σου αρέσει η τέχνη της φωτογραφίας αλλά δεν είχες ποτέ την ευκαιρία να μάθεις τις βασικές αρχές της;

Σου αρέσει η τέχνη της φωτογραφίας αλλά δεν είχες ποτέ την ευκαιρία να μάθεις τις βασικές αρχές της;

    Τρίτη, 19 Μαίου 2015

Ο Πέτρος Σουσαμλής, σε συνεργασία με το ΚΕΚ Δελημήτρου, σου δίνει την ευκαιρία να ασχοληθείς με την όμορφη αυτή τέχνη και να δημιουργήσεις όμορφες εικόνες μαζί του!

Πρόκειται για ένα τρίμηνο κύκλο εκπαιδευτικών μαθημάτων –40 ωρών– με σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων στην τέχνη της φωτογραφίας και των βασικών αρχών της.

Τα θέματα από τα οποία θα πάρουν μια πρώτη γεύση οι ενδιαφερόμενοι είναι:

- Βασικές αρχές Φωτογραφίας
- Η έννοια της Έκθεσης
- Σύνθεση & Κανόνες φωτογραφίας
- Βασική Επεξεργασία φωτογραφίας

Το σεμινάριο ξεκινάει την Παρασκευή 12 Ιουνίου και για πληροφορίες μπορείς να απευθυνθείς στη γραμματεία του ΚΕΚ Δελημήτρου, το οποίο βρίσκεται επι των οδών Ηλία Βενέζη και Κλεοβουλίνης (πάνω από το γήπεδο Μυτιλήνης) και στο τηλέφωνο 22510 26000.

Αυτά τα έχεις διαβάσει;