Τριαντάφυλλος LIVE @ Naos Music Club

Τριαντάφυλλος LIVE @ Naos Music Club

    Σάββατο, 12 Αυγούστου 2017
  • Photo Shooting: Παναγιώτης Σαμίου
  • Photo Editing: Λεωνίδας Καλ.
  • Event Date: ΠΕΜΠΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Αυτά τα έχεις διαβάσει;